\Limburg I Noord- Brabant I Zeeland I Utrecht I Zuid-Holland I Noord-Holland I Gelderland I Overijssel I Drenthe I Friesland I Groningen IBuitenland

 


Koninklijke Marechaussee
Brigade Witmarsum.
|
De brigade Witmarsum werd uitgezet op 1 december 1894 en betrok een huur-kazerne tussen Witmarsum en Harkezijl waarvan de huur het eerste jaar f.950 bedroeg en op 1 januari 1920 verhoogd werd to f.1200 per jaar. De sterkte werd gebracht op 3 onberedenen en in 1918 op 5 onberedenen.
Opvolgende commandanten waren:
J. Braamse tot 5 november 1895, A. Koning tot 31 oktober 1902, O. Talsma tot 1 juli 1904, C. de Bruine tot 20 april 1907, M. van Ginneken tot 2 november 1908, A. de Roode tot 7 augustus 1912, H. van den Berg tot 15 februari 1921, J.H. van Brakel tot 20 december 1923, P. Hoogma tot 31 december 1924. De brigade Witmarsum werd opgeheven op 31 december 1924.


De Marechausseekazerne en personeel van de brigade Witmarsum aan de Aylvaweg 2 te Witmarsum.
(fotoarchief Jaap Bontsema)


Openbare verkoop. Krantenknipsel.
Uit de Leeuwarder Courant van december 1895.
(ingez: Cees Zuidema)


Brigade Witmarsum: politietoezicht. Foto van een groep militairen van het garnizoen
    Leeuwarden bezig met een verplaatsing per rijwiel, met een rustpauze (voor een
    foto?) te Witmarsum en gadegeslagen door een personeelslid van de brigade KMar
    Witmarsum. Periode: plm. 1910-1920. 
    (Bron: Foto Tresoar, Fries Fotoarchief)
(ingez: Cees Zuidema)


De voormalige marechausseekazerne anno 2008.
(fotoarchief Jaap Bontsema)


Tuigkasten/bittenkast uit de voormalige marechausseekazerne Witmarsum.

terug


 

 
Friesland
Homepage
Buitenpost
Dokkum
Drachten
Franeker
Gorredijk
Hallum
Harlingen
Heerenveen
Leeuwarden
Makkum
Noordbergum
Noordwolde
Oosterwolde
St.Anna Parochie
Sloten
Sneek
Witmarsum
Wolvega
Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.