Koninklijke Marechaussee
 Militairen behorende tot
het Wapen der Koninklijke Marechaussee
van 1812 tot 1940.

Reden dienstbeŽindiging.


Door een (letter)code is aangegeven om welke reden het dienstverband is beŽindigd. Deze codes zijn:
 

A  Overgang naar een andere overheidsdienst;

B  Achtergebleven in de standplaats bij de afscheiding van Belgie (1830)

D  Desertie;

E  Einde contract of verbintenis;

G  Gebreken;

H  Overtreden huwelijksverbod;

I  Ongeschiktheid;

K  Datum einde dienstverband (en meestal de reden) is onbekend;

L  Loffelijk of Eervol ontslag. Ontslag i.v.m. reorganisatie KMAR;

M  Einde dienstperiode, doch later volgt nog een periode;

N  Ontslag, waarbij geen reden is vermeld;

O  Overleden;

P  Pensioen of wachtgeld;

R  Ontslagen op eigen verzoek;

S  Gesneuveld of overleden tijdens dienstuitoefening;

T  Overgegaan naar ander legeronderdeel;

V  Overgeplaatst naar ander Marechaussee-onderdeel;

W  Wangedrag, vonnis, weggejaagd, oneervol ontslag enz;

X  Bij het einde van de onderzoekperiode (18-5-1940) nog in dienst;

Z  Zelfmoord.

 

 

 

 


 

 

 

Klik hier voor de
bijbehorende
codes

Terug naar de
inleiding

Statistieken