Oude doos  |  Fotoalbums  | Trouw in 't  blauw  | Krantenknipsels | Werving | Personeel  1814-1940  | Doorlaatposten  |  Rijksvaartuigen  |  Politietroepen  |  Documenten  |  Rijkswapenschilden  |  Wandborden  | Sport  |  zangkoren en muziekkorpsen  | Brigades en kazernes |  |  Monumenten  |  Herdenkingen  |  Bijstand  |  Home  |

 


Fotoalbum van Cornelis Gerrit Wiegers.
(ingez. door Gerrit Wiegers)


Aoo .C.G.Wiegers. Brigadecommandant Finsterwolde en Nieuweschans.
C.G. Wiegers werd geboren op 7 december 1894 in Groningen. 
Tijdens de Tweede wereldoorlog zat hij in het verzet.
In 1944 is hij aangesteld als Compagnies –Commandant van de
            Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten voor het Oldambt.
Op 20 februari 1945 is hij door de SD (Sicherheits Dienst) opgepakt en naar het Scholtenhuis in Groningen gebracht. Op 8 april 1945 is hij met negen medegevangenen door de SD in de bossen van Anloo met een nekschot vermoord.
C.G. Wiegers is na de oorlog met militaire eer begraven op de Zuiderbegraafplaats in Groningen.

Marechaussees voor hotel Koning te Nieuweschans
 


Marechaussees van Dijk en Meijer op wacht aan de grens aan de spoorbaan tussen Nieuweschans en Bunde 1939.Rechts de wachtmeester Cornelis G. Wiegers.
(collectie Harm Dik)2-12-11

Defilé Koninklijke Marechaussee herdenking 120-jarig bestaan
van het Wapen. Links vooraaan de wmr C.G. Wiegers.


Oorkonde 24 jaar trouwe dienst aan de toen opperwachtmeester Cornelis G. Wiegers.11-8-1938

Brief dd 5-1-1946 van HM. Koningin Wilhelmina aan
mevrouw Wiegers.
 


Oorkonde behorende bij het verzetsherdenkingskruis.


Onthulling van het monument te Anloo op 4 mei 1970.
2e naam van boven is Aoo Cornelis Gerrit Wiegers.


Trouwfoto van oudste dochter van Aoo Cornelis Wiegers, Grietje Wiegers. Zij trouwde op 10 januari 1947 met de wachtmeester Willem Bouwman.

Dpl. Mar2 C.G. Wiegers Kleinzoon.


 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.