Limburg I Noord- Brabant I Zeeland I Utrecht I Zuid-Holland I Noord-Holland I Gelderland I Overijssel I Drenthe I Friesland I Groningen I Buitenland

 


Koninklijke Marechaussee
brigade Stadskanaal.

De brigade Stadskanaal werd uitgezet op 1 juli 1890 en opgeheven op 1 maart 1943.


1e Marechausseekazerne van de brigade Stadskanaal.
(fotoarchief van Henk Oosting)


1e Marechausseekazerne Stadskanaal aan de Hoofdstraat.
 


(ingez: Harm Dik)

(ingez. Cees Zuidema)


(foto ingz: Cees Zuidema)

OPENING NIEUWE MARECHAUSSEE KAZERNE(2e) van de Brigade Stadskanaal aan de Hoofdstraat te Stadskanaal.
Op de foto 3e van rechts naast burgemeester Bergmeijer.Cdt 4e Divisie KMar majoor P.M.R. Versteegh. Geheel links  Districtscommandant Assen M. Schreuder.
De brigade verhuisde tot de opheffing in 1943 naar de voormalige ambtswoning van de burgemeester van de Gemeente Stadskanaal.

Krantenbericht uit de
De Noord-Ooster d.d. 01-11-1937.
STADSKANAAL, 1 Nov. Hedenmorgen om 11 uur vond de officieele opening plaats van de nieuwe Marechausseekazerne te Stadskanaal. Aanwezig waren o.a. het voltallige college van B. en W. der gem. Onstwedde, de heeren P.M.R. Versteegh Divisiecommandant der Marechaussee te Groningen; M. Schreuder districtscommandant te Assen; Thierens commandant der Genie te Groningen; Fokkens technisch ambtenaar der Genie te Groningen; de manschappen der Brigade Stadskanaal; gemeente-architect Meinen en personeel Openbare Werken, de aannemers en uitvoerders van het werk en eenige belangstellenden. Burgemeester BERGMEIJER begint met de mededeeling, dat hij het gewenscht heeft geacht, de overname van de kazerne met eenige plechtigheid gepaard te doen gaan. Spr. stelt het aanwezig zijn van een Brigade Marechaussee te Stadskanaal op hoogen prijs. Spr. noodigt de aanwezigen uit, zoo dadelijk een rondgang door het nieuw gebouw te maken en verzoekt dan den heer THIERENS Commandant der Genie, het gebouw te willen overnemen. Divisiecommandant P.M.R. VERSTEEGH uit Groningen uit zijn waardeering over het feit, dat de Burgemeester deed blijken van zijn appreciatie van een Brigade te Stadskanaal. Juist in deze tijden, aldus spr., zijn woorden van appreciatie voor ons van groot waarde. Het voorschrift ten aanzien van het Wapen luidt zoodanig, dat de manschappen niet verspreid onder de bevolking mogen wonen, het gekazerneerd wonen heeft menigmaal blijk gegeven, voordeelen te bezitten, ook in andere landen wordt bij de militaire rijkspolitie deze methode gevolgd. Daarom moeten de autoriteiten het den manschappen, wat wonen betreft, zoo aangenaam mogelijk doen zijn en spr. concludeert met genoegen, dat men hierin geslaagd is. Spr. eindigt met den wensch uit te spreken, dat de brigade nog lange jaren prettig in dit gebouw huisvesting mag vinden. BURGEMEESTER BERGMEYER dankt den spr. voor diens woorden, waarna koffie met koek geserveerd wordt. Nadat de aanwezige fotografen eenige opnamen van de aanwezigen hadden gemaakt, maken deze een rondgang door het gebouw. Hierbij konden wij ons overtuigen van het feit, dat in stede van de oude burgemeesterswoning thans een kazerne is gekomen, die op practische wijze aan haar nieuwe bestemming zal beantwoorden. Het wonen in de toekomst zal voor de manschappen der Brigade Stadskanaal zeer zeker een prettig en aangenaam verschil uitmaken met het wonen voor dezen datum.
(ingez: Henk Basten)


Opening Marechausseekazerne Stadskanaal.


links de marechaussee Hendriks en rechts de marechaussee Rager de Lange, geb 8 dec 1884 te schoonoord. Foto gemaakt 26 aug 1908 te stadskanaal.
(prachtige foto uit het archief  A. Blauw)
Opvallend is dat hier de lange vlecht van de nestel toen vr de schouder werd gedragen. Deze draagwijze Is later gewijzigd.
 

 
Groningen
Homepage
Appingedam
Bellingwolde
Boertange
Delfzijl
Finsterwolde
Groningen
Hoogezand
Marum
Muntendam
Nieuwe Pekela
Nieuwe Schans
Nieuwolda
Stadskanaal
Ter Apel
Uithuizen
Vlagtwedde
Wehe
Winschoten
Zoutkamp
Zuidhorn

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.