Fotoalbum van Gerard Kurvers
(ingez: Geert-Jan Kurvers klnzn)


1928-1929. Marechausseeopleiding Depot Gen.Maj. van Haeftenkazerne te Apeldoorn. 1e rij geheel rechts Gerard Kurvers de latere brigadecommandant Echt.
 (fotoarchief Geert-Jan Kurvers)

Gerard Kurvers als marechaussee.
Gerardus (Gerrit) Kurvers werd geboren op 12 oktober 1907 te Rotterdam. Hij volbracht zijn dienstplicht bij de Huzaren in Deventer en trad daarna op 19 maart 1928 als Marechausse te paard in dienst van de Koninklijke Marechaussee. Hij was, voor zover ik dat uit de opschriften op foto's kan opmaken, gestationeerd in Boxmeer (1929), Venraij (1932), Well (1933), Gulpen (1933) en Epe (L) (1934). Per 28 april 1934 nam hij ontslag bij de KMAR om per 1 mei 1934 in dienst te treden bij de Rijksveldwacht. Voor zover ik dat begrepen heb uit de overlevering was dat, omdat hij wilde trouwen met mijn grootmoeder maar van de DC hiervoor geen toestemming kreeg omdat er geen dienstwoning voor het stel ter beschikking was! Opa werd dus vanaf 1 mei 1934 Rijksveldwachter. Hij werd gestationeerd te Velp, kreeg een dienstwoning en trouwde op 10 juli 1934 met mijn grootmoeder. Hij werd daarna gestationeerd in Herpen (1935), Kessel (1939) en Grathem (1940).

In 1941 werd de Rijksveldwacht door de Duitse bezetter bij de Marechaussee gevoegd. Na de oorlog werd opa tijdelijk bij de Rijkspolitie geplaatst maar op 1 juli 1946 werd hij aangesteld als tijdelijk opperwachtmeester bij de Kon.Marechaussee. Op 2 december 1949 werd hij bevorderd tot effectief opperwachtmeester. Op 1 november 1957 werd hij bevorderd tot adjudant-onderofficier. Hij was Brigadecommandant in Weert, Roermond en Echt. Zoals al gezegd, ging hij in 1965 met pensioen.

Op "Schrikkeldag" 29 februari 1996 stierf mijn grootvader in Echt. Hij was 88 jaar oud.

(tekst Geert-Jan Kurvers Klnzn van Gerard Kurvers)

2e Paasdag 1934 Epen (L). 25 jarig pastoorsjubileum. Voorop de schutterij St. Paulus. Rechts de latere brigadecommandant  Weert, Roermond en Echt,
 Gerard Kurvers.
(fotoarchief van Geert-Jan Kurvers klzn)


1932. Achterzijde marechausseekazerne aan de Langstraat te Venraij. In het midden de  Brigadecmdt ow de Groot met zijn gezin. Links achter de marechaussee Gerard Kurvers.
(foto van Geert-Jan Kurvers)


Waarschijnlijk bij afscheid of jubileum van BC Aoo Samson. Wie heeft er meer info over deze foto's?
(fotoarchief van Geert-Jan Kurvers)

Brigade Weert rond 1951. Waarschijnlijk bij afscheid of jubileum van BC Aoo Samson. Wie heeft er meer info over deze foto's?
(fotoarchief van Geert-Jan Kurvers)


Gerard als marechaussee in Well.


1933. Begeleiden van een optocht of processie te Gulpen.


Op patrouille in Boxmeer.


12 februari 1932. Begrafenis met militaire eer van de de ow Smolders brigadecommandant Nijmegen . (fotoarchief GJ. Kurvers)

12 februari 1932. Begrafenis met militaire eer van de de ow Smolders brigadecommandant Nijmegen . (fotoarchief GJ. Kurvers) Gerard Kurvers met vrouw en zoontje Henk voor de ingang van de marechausseekazerne Grathem.

Grathem 1941.


Brigadecommandant Kurvers.


Tijdens het werk.
11-2-12

Tussen de spullen van mijn grootvader Gerard Kurvers vond ik nog een aardig documentje.

Grootvader Kurvers ging als Rijksveldwachter de oorlog in. In 1941 vormde de bezetter, zoals bekend, alle bestaande politiediensten om tot de Marechaussee. Opa bleef als Marechaussee op zijn post in Grathem tot in de zomer van 1944 het risico van arrestatie, deportatie en tewerkstelling door de Duitsers te groot werd. Hij verhuisde zijn gezin naar Broekhuizen in Noord-Limburg en dook onder. Toen dat dorp na zware gevechten op 30 november 1944 bevrijd werd door de Geallieerden, pakte opa zijn taak als diender daar weer op. Op 18 december 1944 kreeg hij van het Civil Affairs Office van de Geallieerde Overzeesche Strijdkrachten een vrijstelling van bepaalde veiligheidsmaatregelen. Zo mocht hij als "member of the uniformed police" reizen en de "prohibited areas" Geysteren, Wanssum, Blitterswijck, Broekhuizen en Broekhuizenvorst binnengaan. In eerste instantie werd deze vrijstelling verleend tot 14 februari 1945. Daarna werd ze verlengd tot 14 april 1945. Op 3 maart 1945 was de bevrijding van heel Limburg een feit en zal verlenging wel niet meer nodig geweest zijn...


Bewijs van de Civil Affairs Office van de Geallieerde Overzeesche Strijdkrachten dat Gerard Kurvers als lid van de geüniformeerde politie zich vrijelijk mocht bewegen in de verboden gebieden zoals aangegeven op dit document.11-2-12
Met vriendelijke groet,
Geert-Jan Kurvers,
 
Beesel.

 

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.