Oude doos  |  Fotoalbums  | Trouw in 't  blauw  | Krantenknipsels | Werving | Personeel  1814-1940  | Doorlaatposten  |  Rijksvaartuigen  |  Politietroepen  |  Documenten  |  Rijkswapenschilden  |  Wandborden  | Sport  |  zangkoren en muziekkorpsen  | Brigades en kazernesMonumenten  |  Herdenkingen  |  Bijstand  |   Home  |

 

 


Op bovenstaande webpagina's gaan wij u proberen terug brengen in de geschiedenis en historie van het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Een Keurkorps met een lange traditie en rijke historie. 
 Officieren b.d, onderofficieren b.d, en oud marechaussees 
beschikken over persoonlijke unieke ervaringen die hun diensttijd bij het Wapen weerspiegelen. Zij zijn een levende roman.   Gebeurtenissen, anekdotes en beeldmateriaal uit vroeger tijden hebben veel waarde voor jong en oud en bieden de mogelijkheid tot uitwisseling tussen verschillende marechaussee generaties. Maar ook directe en verre familieleden van hen die ooit dienden bij het Wapen vormen met hun "marechausseesporen" een belangrijke bron van deze website.
Uit boeken en tijdschriften over het Wapen worden stukken
en afbeeldingen overgenomen. Van beroepsopleidingen  worden
foto's gevraagd om deze te publiceren. Uw inbreng is zeer welkom.
Indien bekend worden de bronnen vermeld.
Wij wensen u veel lees en kijkplezier. 

disclaimer:
Hoewel de informatie op deze website met zorg wordt samengesteld, is het altijd mogelijk  dat de aangeboden inhoud onvolledig is of misschien wel onjuistheden bevat.
Derhalve aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit de aangeboden inhoud.
 

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.