Marechausseesporen juni 2020


Piet van Duppen en Mw.  Ineke van Duijnhoven-Kreugel in de deuropening van de marechausseekazerne aan de Tuinstraat 13 te Eindhoven.
(foto Simon Vijverberg)


Een bewoner van een vier voormalige dienstwoningen van de brigade Eindhoven aan de Tuinstraat vroeg om informatie over de historie van de marechausseekazerne Eindhoven.
Op 16 juni 2002 werd "marechausseesporen" uigenodigd om nog een kijkje te nemen in de dienstwoning en de kazerne welke al jarenlang bewoond worden door studenten. Voor zever de herinneringen terug gaan in de jaren 70 waren de bezochte dienstwoning voor het grootste gedeelte nog in originele staat. Het was de woning waar de Aoo. John.Th, van 't Hullenaar en Owmr. Nico Berkelaar met hun gezin woonden. Bij het betreden van de kazerne op nummer 13 kwam er niet echt het gevoel van "thuiskomen" over. De veronderstelling dat er nog oude "marechausseesporen" en herinneringen te zien zouden zijn bleek niet zo te zijn.
Bij binnenkomst was rechts het buro van de brigadecommandant en links de plantonkamer. Deze ruimtes en ook de daar achterliggende ruimten zoals de cellen, kantine enz waren  bijgetrokken ter vergroting van de direct aan de kazerne vastzittende dienstwoningen. Kortom de "marechausseesporen" zijn daar voor een heel groot gedeelte door de tijd gewist.
Alleen de trap naar de bovenverdiepingen was nog originele staat. Toch leuk en het bezoek was bijzonder met dank aan de bewoners van nr.7.


De gevelankers waar ooit het Rijkswapen aan was bevestigd zijn nog aanwezig.
(foto Simon Vijverberg)
 


(foto Simon Vijverberg)


Brigade Blomberg (BRD). Ergens in het midden van de jaren '70.
Vlnr: Dries Graver, Piet Mol, Koos van der Helm, Bart Kweekel, Leon Janssen, Albert Colenbrander, Aris van Ekeren, Derk Veenhof en BC Berend Nanninga.
(ingez: Piet Mol)


Generaal Wilmink ontvangt  1e Ltnt Cooymans BrigC Heidelberg.
( foto van Joop Rump)
Klik voor groter formaat. 1977 bijeenkomst brigadecommandanten. Uit het album van Paul Joosse.
Op de foto van links naar rechts: 
zittend: adjudant Roel van der Wal, brigC Delfzijl; kapitein Gerard Beelen, off-toegevoegd; majoor Herbert E. Scipio, districtscommandant; adjudant JanJelle Visser brigC Leeuwarden; adjudant Jan Westhoeve, brigC Assen;
staand: opperwachtmeester Jan Hoving districtsstaf,, Hoofd Opzicht Personeel; opperwachtmeester Henk Braaksma, brigC Zuidlaren; adjudant Paulus Joosse, brigC Groningen; adjudant Auike Gorter, brigC Nieuweswchans; adjudant Jan Mantel, brigC Ter Apel; opperwachtmeester Eesger Westerhof, C-Verkeersgroep; adjudant Bé(rend) Nanninga, brigC Coevorden; adjudant Jaap Warners, Districtsschrijver.
Info van Cees Zuidema

 

 


Home

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.