Marechausseesporen juli 2016


Wervingsadvertentie uit 1964.


1815.Fragment uit het krantenarchief van de Leeuwarder Courant -een van de oudste- kranten van Nederland betreft een artikelen over de -toen nog zuidelijke- Marechaussee.
(ingez: Cees Zuidema)


Uit de Leeuwarder Courant van 200 jaar geleden.
(ingez: Cees Zuidema)

Onderstaande foto's ingezonden door Cees van Dee.
Zie ook zijn fotoalbum


Soestdijk1980. Cees van Dee bij de hofvijver.


Soestdijk1980. Cees van Dee op post.


Koninginnedag 1978 op de plank Cees v Dee


Koninginnedag 1978 op de plank Cees v Dee


Soestdijk.1978 op de kamer, na een koude nachtdienst nog even napraten met onze groeps- / wachtcommandant Wmr. Cees Walree.

(ingez:John Drost)


(ingez:John Drost)Rouwkaart Jan van Arkel.
Luitenant-Kolonel  der Koninklijke Marechaussee b.d.
(ingez: Richard van Arkel)
Klik  voor groter formaat.

Onderstaande foto's ingezonden door Cees van Dee.
Zie ook zijn fotoalbum


 


1979. Interieur VW-combi.


1979. Patrouille Amsterdam haven.
Amsterdam haven 1979.


1979. Cees van Dee. Patrouille Amsterdam haven.


Henk Kommers en Guus Speijers tijdens de nachtdienst aan de doorlaatpost.


Guus Speijers nachtdienst aan de doorlaatpost Ymuiden.


Cees Van Dee.


Cees van Dee. Dlp. Ymuiden.  Op de achtergrond de hoogovens.(ingez: Harm Dik)


1939. Opening marechausseekazerne van de brigade Assen. foto van de Kazerne met dienstwoningen.
(bron:Provinciale Drentsche en Asser Courant van 21-3-1939)


(foto ingez: Cees Zuidema)
OPENING NIEUWE MARECHAUSSEE KAZERNE(2e) van de Brigade Stadskanaal aan de Hoofdstraat te Stadskanaal.
Op de foto 3e van rechts naast burgemeester Bergmeijer.Cdt 4e Divisie KMar majoor P.M.R. Versteegh. Geheel links  Districtscommandant Assen M. Schreuder.
De brigade verhuisde tot de opheffing in 1943 naar de voormalige ambtswoning van de burgemeester van de Gemeente Stadskanaal.

Krantenbericht uit de
De Noord-Ooster d.d. 01-11-1937.
STADSKANAAL, 1 Nov. Hedenmorgen om 11 uur vond de officieele opening plaats van de nieuwe Marechausseekazerne te Stadskanaal. Aanwezig waren o.a. het voltallige college van B. en W. der gem. Onstwedde, de heeren P.M.R. Versteegh Divisiecommandant der Marechaussee te Groningen; M. Schreuder districtscommandant te Assen; Thierens commandant der Genie te Groningen; Fokkens technisch ambtenaar der Genie te Groningen; de manschappen der Brigade Stadskanaal; gemeente-architect Meinen en personeel Openbare Werken, de aannemers en uitvoerders van het werk en eenige belangstellenden. Burgemeester BERGMEIJER begint met de mededeeling, dat hij het gewenscht heeft geacht, de overname van de kazerne met eenige plechtigheid gepaard te doen gaan. Spr. stelt het aanwezig zijn van een Brigade Marechaussee te Stadskanaal op hoogen prijs. Spr. noodigt de aanwezigen uit, zoo dadelijk een rondgang door het nieuw gebouw te maken en verzoekt dan den heer THIERENS Commandant der Genie, het gebouw te willen overnemen. Divisiecommandant P.M.R. VERSTEEGH uit Groningen uit zijn waardeering over het feit, dat de Burgemeester deed blijken van zijn appreciatie van een Brigade te Stadskanaal. Juist in deze tijden, aldus spr., zijn woorden van appreciatie voor ons van groot waarde. Het voorschrift ten aanzien van het Wapen luidt zoodanig, dat de manschappen niet verspreid onder de bevolking mogen wonen, het gekazerneerd wonen heeft menigmaal blijk gegeven, voordeelen te bezitten, ook in andere landen wordt bij de militaire rijkspolitie deze methode gevolgd. Daarom moeten de autoriteiten het den manschappen, wat wonen betreft, zoo aangenaam mogelijk doen zijn en spr. concludeert met genoegen, dat men hierin geslaagd is. Spr. eindigt met den wensch uit te spreken, dat de brigade nog lange jaren prettig in dit gebouw huisvesting mag vinden. BURGEMEESTER BERGMEYER dankt den spr. voor diens woorden, waarna koffie met koek geserveerd wordt. Nadat de aanwezige fotografen eenige opnamen van de aanwezigen hadden gemaakt, maken deze een rondgang door het gebouw. Hierbij konden wij ons overtuigen van het feit, dat in stede van de oude burgemeesterswoning thans een kazerne is gekomen, die op practische wijze aan haar nieuwe bestemming zal beantwoorden. Het wonen in de toekomst zal voor de manschappen der Brigade Stadskanaal zeer zeker een prettig en aangenaam verschil uitmaken met het wonen voor dezen datum.
(ingez: Henk Basten)


Dit prijkte eens op de voorgevel van de marechausseekazerne van de brigade Heerlen.


Stallen/garages van de brigade Heerlen.

Uit de fotoalbum van Martin Lely.

Den Haag, BBCO. Raamweg 4, geheel links Martin Lely, geheel rechts staand Jan van der Caaij en geheel rechts zittend Henk van der Kooij. Links zittend MarI Peter Aalbers.
Daarnaast Nico Meijer ( Ckmar 1971-74)
Naast (achter)Martin lely de owmr.Bakker.(info Gerard van Gaalen) 4e van links owmr. Arie vd Berg. Daarnaast de secretaresse lenie ?. 6e van links Kol.Weekenstro(later Hfd.S2 StafKMar. 7e van links de owmr. Flip (vd) Homburg. 9e van links de  Aoo. Joop Bonefaas.
 (info Pieter van Gaalen)
Wie kent de anderen?
(
ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Martin Lely. Medaille uitreiking 12 jaar trouwe dienst?
(ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Martin Lely. Medaille uitreiking 12 jaar trouwe dienst?
(ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Brigade Hoek van Holland. Rechts Martin Lely.
(ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Londen. Schotland Yard. 3e links Martin Lely. Rechts Jan van der Caaij.
(ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Londen. Schotland Yard. 3e links Martin Lely. Rechts Jan van der Caaij.
(ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Martin Lely hier als marechaussee.
(
ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Moordrecht begin jaren 50. Martin Lely met verlof.
(ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Standaardwacht .Defilé Den Haag. 125 jarig bestaan?
(ingezonden door Mw.Francesca Lely)


Defilé Den Haag. 125 jarig bestaan?
(ingezonden door Mw.Francesca Lely)

 


Home

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.