Limburg I Noord- Brabant I Zeeland I Utrecht I Zuid-Holland I Noord-Holland I Gelderland I Overijssel I Drenthe I Friesland I Groningen I Buitenland

 

 

 

De brigades van de Koninklijke Marechaussee in Nederland.
Bij de uitzetting van de brigades werd vroeger rekening gehouden met de plaatselijke vooral sociale omstandigheden. Zo werd er in vroegere jaren dikwijls vanwege bestrijding van criminaliteit of onlusten door burgemeesters om een uitzetting van ener brigade marechaussees gevraagd. Deze brigades bestonden uit een brigadier/wachtmeester of opperwachtmeester als brigadecommandant en  marechaussees. De brigades waren te voet of te paard of een combinatie ervan. Het brigadepersoneel werd in de vooroorlogse jaren veelal gehuisvest in de zgn. huurkazernes. Meestal was de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting. Deze huurkazernes waren van velerlei aard. Zo was de brigade Panningen gehuisvest in een klooster en de brigade Makkum in een melkfabriek. De brigade Hengelo in een koffiehuis en de brigade Harlingen in een woonboot. De brigade Roosteren was te gast in een heus kasteel. In de jaren 30 van de vorige eeuw ging men over tot het bouwen van Rijkskazernes.

Het aantal brigades heeft in de loop der jaren door reorganisaties bij het Wapen  wijzingen ondergaan in aantallen.  Tijdens deze oorlog zijn er door de bezetter  wijzingen doorgevoerd in de organisatie van de (Koninklijke) Marechaussee. Op 1 maart 1943 werden alle brigades opgeheven. Waren er vr 1940 179 brigades na de 2e wereldoorlog werden dat er 189. Brigades werden uitgezet verband houdend met het takenpakket van het Wapen en de meesten brigades waren te vinden in de grensstreken en in de omgeving van kazernes en legerplaatsen.
 Het aantal brigades in de zestiger jaren werd sterk vermindert. Veelal vanwege het wegvallen van de grensbewaking aan de zuidgrens. In 1969 was het aantal geslonken tot 87 en na 1999 zelfs tot 39.

Na de reorganisatie genaamd KMar2010 zijn er nog 4 districten met 24 brigades. Het district landelijke en buitenlandse eenheden telt 8 brigades.

Was de brigadecommandant vr 1940 meestal een wachtmeester/brigadier en later opperwachtmeester  na 1945  had deze de rang  adjudant-onderofficier. De grotere brigades hadden vaak een vakofficier luitenant of kapitein als brigadecommandant.  De huidige rang van brigadecommandant is majoor, kapitein of hoger.
Veel kijkplezier.

 

 

 

Homepage
 

Oude adressenlijst brigades

Het kazerneleven

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.