| Oprichting  Koninklijke Standaard Schutsvrouwe  | Bestaansvieringen | VroegerTijden  |  Home |


Het besluit waarin op 26 oktober 1814 werd vastgelegd dat er zal worden opgericht een Corps Marechaussee. De naam Gendarmerie is hierin vervangen door Marechaussee.

 

    

       MarechausseeVereniging.

Zusterkorpsen:
Guardia Civil
Rijkswacht
Carabinieri

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.