Koninklijke Marechaussee
Brigade Helmond.

De brigade Helmond werd uitgezet op 3 april 1818 en opgeheven op 1 maart 1943.


krantenknipsel uit 1831 Leeuwarder Courant betreffende de brigade Helmond.
(ingez: Cees Zuidema)


Door de gang links naast het stadhuis waren de paardenstallen van de marechausseebrigade Helmond bereikbaar.


1898. Nieuwjaarswens in de Courant  van Brigadecommandant Helmond.
Leendert Maljaars diende van 7-3-1881 tot 15-7-1912 bij het wapen.


Als u destijds deze straat uit zou lopen zag u nog juist aan de linkerzijde om de hoek de marechausseekazerne op den Heuvel te Helmond. Het gebouw dateerde van 1882. Tot 1921 is dit de marechausseekazerne geweest. Hierna is de nieuwe kazerne aan de Molenstraat betrokken. Bron:gemeentearchief Helmond.
Pand rechterzijde voormalige Marechausseekazerne te Helmond tot 1921.

Den Heuvel te Helmond. Hier zou u dan uitkomen met aan de rechterzijde het uit 1822 stammende gebouw waar de voormalige marechausseebrigade Helmond 39 jaar lang gehuisvest was.  Dit pand is rond de jaren 60 afgebroken. Bron:gemeentearchief Helmond.

Weg op den Heuvel Helmond. Hetzelfde pand.
 In het rechtse pand was de marechausseebrigade Helmond gevestigd van
1876 tot 1921. Daarachter het Kantongerecht.
(bron:gemeentearchief Helmond)


Weg op den Heuvel. Voormalige marechausseekazerne van de brigade Helmond.


Links de marechausseekazerne Helmond tot 1921.


De in 1921 gebouwde marechausseekazerne aan de Molenstraat.Telegraaf 1935.


Helmond Februari 1941. Marechaussees van de brigade Helmond aangetreden achter bij de paardenstal.


Daarna op het grasveld achter de kazerne.


Helmond februari 1941. Achter de marechausseekazerne bij de paardenstal.
Links Jan Versteegen op Ultra.


Maart 1941. Marechaussee Kees Noordijk op dienst.


Maart 1941. Marechaussee Jan Versteegen op patrouille.


11 mei 1941. Terug van het blussen van een bosbrand te Deurne.

 


1938.Links wmr. Jan Walhout. klaar voor patrouille op motor met zijspan.


Personeel brigade Helmond 1940.


Helmond Nieuws 1943.
De bezetter heft de brigades op


Achterzijde van de in 1921 gebouwde marechausseekazerne aan de Molenstraat te Helmond.  Links de paardenstal.

Het korps Politietroepen was gevestigd in een riante villa  in Helmond.


Links op de foto de achterzijde met paardenstal van de marechausseekazerne Molenstraat 121 Helmond.
Marechaussee kazerne te Helmond na 1921.
Bron gemeentearchief Helmond.
Gevraagd foto's of afbeeldingen betreffende brigadepersoneel
Helmond.

 

 

Fotoalbum van Jan Versteegen.

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.