Koninklijke Marechaussee
Brigade Oirschot.   


De brigade Oirschot werd uitgezet op 4 november 1818 en opgeheven op 1 maart 1943.


In dit gebouw te Oirschot was de eerste Marechausseebrigade gehuisvest rond 1900.

 


Marechausseekazerne van de Brigade Oirschot rond 1932. Gebouw achter aan de linkerzijde. Nog juist is het Rijkswapen boven de ingang te zien.


Gebouw (hier nog postkantoor) links achter de (latere) marechausseekazerne van Oirschot.

Linkerzijde achter de voormalige marechausseekazerne Oirschot 2007. De toegangsdeur is verlegd en vervangen door een raam.
(foto Piet van Duppen).

De  Opperwachtmeester van Sprang brigade Oirschot. (foto BHIC)
Van Sprang is bij de bezetting in 1940 naar Engeland uitgeweken.

Achter rechts de voormalige Marechausseekazerne te Oirschot.


Spoordonkseweg Oirschot. Marechausseepost.
Afbeelding van Villa Goeree. In de eerste helft van de 20e eeuw was hier volgens de overlevering een "post" van de marechausseebrigade Oirschot gevestigd. De villa is gelegen aan de Spoordonkseweg en is thans een café. De brigade Oirschot werd uitgezet op 4 november 1818 en opgeheven op 1 maart 1943. Rond 1900 was de brigade gevestigd in de Molenstraat ( thans pand Van Spaandonk Herenmode). In 1932 was de brigade gevestigd aan het Vrijthof in het pand tegenover de ingang van het Boterkerkje. In dit pand was in de eerste helft van de twintigste eeuw het Oirschotse postkantoor gevestigd. Dit plaatje was onderdeel van het Honig's Maizena Album No. 3 en werd verstrekt bij bepaalde Honig produkten. Datering vóór 1940


Hetzelfde pand 2008.Voormalige marechausseepost te Oirschot aan de Spoordonkseweg 3.
(foto Piet van Duppen webmaster)

 

Gevraagd foto's of afbeeldingen van de brigade
Oirschot. 

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.