Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 


 


Sporen van de beroepsopleiding 1986-2

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.         


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding gevolgd bij  het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
 De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse het dépot te
verlaten om werkzaamheden te gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.
Zo ook de mannen en vrouwen van de lichting 1986-2.


 


Beroepslichting 1986-2 tijdens bezoek aan het marechausseemuseum te Buren.

 

 

 

 

Fotoalbums

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.