Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 


 


Sporen van de beroepsopleiding 1983-2

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.         


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding gevolgd bij
het Wapen der Koninklijke Marechaussee. De basisopleiding om als
marechaussee der 2e klasse het dépot te verlaten om werkzaamheden
te gaan verrichten op de diverse brigades.Voor anderen om er
 vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.


Wie kent er meer namen?
 

 

 

Fotoalbums

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.