Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 

 

Sporen van de beroepsopleiding 73-1
Uit de fotoalbum van Bert van Hedel.

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.         


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
 De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse
het dépot te verlaten om werkzaamheden te
gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.
Bert van Hedel, Brigadeadjudant Brigade Scheldestromen, nam zelf deel aan deze opleiding en stuurde ons onderstaande foto waarvoor onze hartelijke dank.


2e man links voor is Bert van Hedel. Wie kent de anderen? Gaarne bericht aan:
postbus@marechausseesporen.nl
Ger van Malssen heeft op deze foto het volgende collega's ontdekt:
Eerste rij, 3e van links Ed Franssen, thans KMar Schiphol;
Eerste rij, 4e van links Hans Haartmans, thans Politie Limburg Zuid;
tweede rij; uiterst rechts, René Klauwers, thans Politie Limburg Zuid
Vierde rij; 2e van rechts (met snor), Luc v.Soest, thans KMar Limburg Zuid.
3e rij van onder, 4e van links is Ben de Groot en de 8e  van links is Martin Huijsmans.

Joop Rump vult aan:
Kaderleden bij de foto van 73-1
vooraan van links naar rechts: Sane de Boer, Klaas Boom, elnt Luit Wever, Theo Ydema en Willem Ellens.
Bedankt voor de informatie.

de 8e van links met snor Bart Woltjer.
Links daarnaast te Voorde ( heeft reeds als kapitein de dienst verlaten) eerste rij 5e van links is Dirk Riiezenbos. Werkt als ovj bij de IND te Zwolle.
Op de achterste rij 5e van links staat Eddy van Essen Thans wijkagent poltie N.O Gelderland standplaats Apeldoorn.
Info Bart Woltjer 19-2-2012

Bert van Hedel en Matje Huismans tijdens bivak in 1973.
(fotoalbum van Matje Huismans)


 

 

Fotoalbums

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.