Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 

Sporen van de beroepsopleiding 63-1
Uit het fotoarchief van Cees Zuidema die zelf deelnam aan deze beroepsopleiding die begon in januari 1963 midden in de winter.

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.         


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
 De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse
het dépot te verlaten om werkzaamheden te
gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.


Oefening routebewijzering per Nekaf jeep bij het vak Marechausseedienst te velde in de omgeving van Apeldoorn, oktober /november 1963: in de jeep staand van links naar rechts: Herman Zantinge, Cees Zuidema en Eddy Oort.


Oefening met een ontmoeting van nog een bewijzeringspatrouille. Voor, op, naast of in de jeep: van links naar rechts: Jan Wouters, Herman Zantinge, Andries Vermeulen, Cees Zuidema en Eddy Oort


 Apeldoorn, Depot Koninklijke Marechaussee, achter het gebouw van het B-Schooleskadron, september/oktober 1963: Van alle drie pelotons, bestaande uit elk 4 groepen, moest per toerbeurt 1 groep als 'Groep van de Week' ingezet worden t.b.v. werkzaamheden opgedragen door de Wachtmeester van de Week. Deze werkzaamheden werden verricht naast en boven de lessen volgens het lesrooster van die week en bestonden uit huishoudelijke - en corveewerkzaamheden. Als je als groep goed je best had gedaan die week, zulks naar het oordeel van de Wachtmeester van de Week, dan kon je een 'lang weekend' verdienen. Dat slaagde ons die week. Wie in die week als klasse-oudste fungeerde trad ook op als Marechaussee van de Week, die functie vervulde ik toen.
Van links naar rechts: Hans Trompetter, Kees Viskil (gehurkt), Henk van der Velde, Fred Straver, Andries Vermeulen, Gerrit Verwijs (zittend), Jos van der Veer, Jan Wouters, Cees Zuidema, Herman Zantinge.


Bijlage 5: Apeldoorn, Depot Koninklijke Marechaussee, A-Schooleskadron, februari/maart 1963, op de legeringskamer: Peloton 1963-1 staat gereed voor uitrukken voor een velddienstoefening in Garderen. Opperwachtmeester Jan ('met de oortjes') Dekens, onze pc, is jarig en krijgt namens de leden van het peloton door onze 'pelotonsoudste' (PO) een kadobon aangeboden. Deze geste had helaas geen 'verzachtende werking' op de fysieke inspanning die ons die dag te wachten stond!
Op de foto van links naar rechts: ow Jan Dekens, mar's 4 Henk Schokkenbroek, Cees Zuidema en Gerrit Verwijs.


Ouderdag beroepsopleiding lichting 1963-1, juli 1963, A-Schooleskadron en voor het gebouw de kamergenoten:
Van links naar rechts: staand de Marechaussees der 4e klasse: Cees Zuidema, Henk van der Velde, Jan Wouters, Sjo van der Schaaf; knielend: Jan Wiersema, Herman Zantinge en Andries Vermeulen.


 

 

Home
Fotoalbumss
Fotoalbum van:
Cees Zuidema

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.