Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 Sporen van de beroepsopleiding 1960-5 

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.   

Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
 De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse
het dépot te verlaten om werkzaamheden te
gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.
Zo ook de mannen van de lichting 60-5 die opkwamen in oktober 1960.

 Namen gevraagd bij de beroepsopleiding 1960-5.
Kader wmr. Borsje en Velmans.
(fotoarchief van Joop Rump)


 

 

 

 

Terug

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.