Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 


  

Sporen van de beroepsopleiding 1957 klas P.
Fotoalbum van Joop Rump

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.         


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
 De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse
het dépot te verlaten om werkzaamheden te
gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.
Foto's ingezonden door Kapt.b.d.Joop Rump die zelf deelnam aan deze opleiding.

]

]


 

 

 

Terug


Meer  van Joop Rump

Renovatie
 WillemIII kazerne

Brigade Soestdijk
Brigade Oldenzaal
Album Joop Rump

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.