Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 Sporen van een beroepsopleiding uit 1949

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.         


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee. De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse het dépot te verlaten om werkzaamheden te gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.


Een lichting beroeps marechaussees uit 1949.

 

Fotoalbums

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.