Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 Sporen van een beroepsopleiding uit 1946


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
 De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse
het dépot te verlaten om werkzaamheden te
gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.
Zo ook Ton Kortlever die zelf deelnam aan deze opleiding. Zijn broer en oud marechaussee Kees Kortlever stuurde de volgende foto's en tekst  naar MarechausseeSporen.


Marechausseeopleiding 1946.
(dubbelklik voor groter formaat)
(foto van Foto-Pers-Bureau T. Nijkamp te Apeldoorn.)

Dubbelklik voor groter formaat
Hierbij twee foto's waarover ik weinig of niets weet. Mijn broer A.C. (Ton) Kortlever, geboren op 15 juli 1920 te Vrijenban, nu gemeente Delft, werd in 1946 als marechaussee opgeleid op het landgoed Elswoud. Hij diende op de Brigade Zevenaar - onderbroken door een detachering van drie maanden in 1949 bij de Brigade 't Loo in Apeldoorn - totdat hij in 1952 over ging naar de Kon. Luchtmacht. Hij werd daar onderofficier en ging in 1975 als eerste luitenant met FLO. Op 18 juli 1997 overleed hij plotseling tijdens zijn deelname aan de Vierdaagse te Nijmegen, hij liep die tocht voor de 49e keer. Voorafgaand aan zijn dienstneming bij de marechaussee was hij ingedeeld bij de Provost Company van het 1e Canadese Leger. Voor zover ik kan nagaan staat Ton Kortlever op de onderste foto op de achterste rij als vijfde man van links.Op de bovenste foto meen ik Ton te herkennen als vierde man van rechts op de voorste geknielde rij. Mij is bekend dat een aantal collega's van de Provost Company eveneens dienst hebben genomen bij het Wapen. Later ontmoette ik Marechaussee 1e kl. Michel Legierse in Zeeuws-Vlaanderen en die had samen met Ton bij die Canadese eenheid gediend.
( foto en tekst ingezonden door Kees Kortlever.)

 
 

 

 

 

Fotoalbums

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.