Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |
 

Sporen van marechaussee beroepsopleidingen .

Periode 1815-1913
Van een aparte opleiding zoals sedert het eind 19e eeuw was in de eerste jaren nog geen sprake. Jonge marechaussees moesten in de praktijk het politievak leren. Het ontbreken van militaire oefenterreinen in de omgeving van de brigades en de gebrekkige huisvesting was mede debet aan de gebrekkige opleiding in die tijd. In 1830 was de commandant van het Wapen gemachtigd enige onderofficieren en marechaussees in zijn standplaats te verenigen teneinde deze de vakkennis de dienst betreffende te laten onderrichten om na terugkeer op de brigades de stof uit te dragen onder het brigadepersoneel. Na de afscheiding van BelgiŽ in 1830 werd in Dordrecht een Depot- Compagnie opgericht met als doel het opleiden van nieuw aangekomen personeel. Deze opleidingen waren gezien de enorme behoefte van brigadepersoneel, slechts van korte duur. In 1840 werd dit Depot wederom opgeheven. Hierna werden de zgn concentratie oefeningen ingesteld. Personeel van brigades werden in de zomermaanden gedurende een week op een centraalpunt verzameld teneinde te oefenen in paardrijden, exercitie, schieten en het omgaan met de karabijn en klewang.
Rond 1860 werden burger onderwijzers ingeschakeld om lessen te geven in rekenen, lezen en schrijven en de Nederlandse taal. Dit laatste vooral gericht op het behoorlijk opmaken van rapporten en proces-verbaal.  Omstreeks 1870 werd overgegaan tot een examen voor onderofficier volgens tevoren vastgestelde en aan de kandidaat  bekende eisen. Ook werden gedurende de wintermaanden op de brigades cursussen verzorgd voor toekomstige onderofficieren.  Omstreeks 1890 komt in de marechausseeopleiding wat meer vorm. De theoretische kennis van wetten, verordeningen en voorschriften werd hun bijgebracht door een daartoe aangewezen onderofficier. Aan exercitie te voet en te paard, schieten met de karabijn en revolver, kaartlezen en andere militaire vakken werd de nodige aandacht besteed. Verder werd men ingeschakeld bij de dagelijkse diensten op de brigades. Na het verschijnen van eerste Wetboek van Strafvordering in 1838 waarin de officieren, onderofficieren belast werden met het opsporen van misdrijven en als hulpofficier van justitie werden benoemd, werd in 1845 bepaald dat zij bij de aanvang hunner betrekking de eed als zodanig moesten afleggen. Het was een leven van hard werken. De dienst ging dag -en nacht door, zon -en feestdagen. Wanneer de dienst het toeliet had men 12 vrije dagen per jaar. In 1903 verschijnen de eerste dienstvoorschriften voor het wapen.


Generaal-Majoor van Haeftenkazerne het Depot Koninklijke Marechaussee van 1913 tot 1948.  
Periode 1913-1940
Op 1 juni 1913 werd het depot Koninklijke Marechaussee opgericht in de nieuw gebouwde kazerne aan de Zwolseweg te Apeldoorn.

Deze krijgt later de naam
Generaal-Majoor van Haeften kazerne
Op 3 november 1913 werd met 14 marechaussees te voet de eerste cursus begonnen.
De opleidingen tot onderofficier bleven tot 1922 bij de divisies maar werden toen ook overgebracht naar het depot. De opleiding zowel voor marechaussee als onderofficier duurde 6 maanden. De vorming van marechaussee tot zelfstandig politieman moest bij de uitoefening van de dienst in de praktijk geschieden. De opleiding tot opperwachtmeester werd eerst na 1940 gehouden.  De bevordering was toen nog afhankelijk van ontstane vacatures en beoordeling.
Periode 1940-1945
Het korps Politietroepen en Rijksveldwacht  was door de bezetter opgeheven.
Politietroepen, Rijksveldwacht en Koninklijke Marechaussee werden samengevoegd.  Het predikaat "koninklijke" mocht door de bezetter niet meer worden gevoerd. Het Wapen verloor haar militaire status en ging onder de naam "Marechaussee" politiediensten verrichten.

Het voormalig depot Politietroepen werd een depot voor de Marechaussee.
Periode 1945-1946.
 In deze periode was het depot gevestigd in de Kromhout kazerne te Utrecht.


Periode 1946-1948
Het depot wordt wederom  net als in de periode 1940-1945 gevestigd in de kazerne van het voormalige
Korps Politietroepen te Nieuwersluis
en de...

 Adolf van Nassau kazerne te Zuidlaren. 
Hier werden de korte militaire opleidingen gegeven.  De verder politiŽle opleiding geschiedde bij de divisies en in de kampen te Tungelroij,  Bergen op Zoom, Tilburg en het landgoed Elswout bij Overveen.
Ten behoeve van de beroepsopleidingen voor onderofficieren
kon in 1946 weer de vertrouwde van Haeften kazerne in gebruik worden genomen.

Periode vanaf 1948 tot heden.
In 1948  werden uiteindelijk alle (?)  verspreidde beroepsopleidingen gecentraliseerd in de in 1939 nieuw gebouwde Koning Willem III kazerne te Apeldoorn onder de naam "Depot Koninklijke Marechaussee"
Deze naam werd later verandert in OCKMAR en LOCKMAR


Koning Willem III kazerne het Depot Koninklijke Marechaussee vanaf 1945 met verschillende naamsverandering tot heden.
In deze kazernes hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.

Wat bij velen in het geheugen gegriefd en op het netvlies gebrand staat is de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.  Het depot in gebruik genomen in 1946 voor de opleiding van dienstplichtige marechaussees. Vanaf 1948 ook het depot voor de  beroepsopleiding. Hier hebben velen de opleiding gevolgd om  als beroeps marechaussee  werkzaamheden te gaan verrichten bij de diverse marechaussee brigades.
Of om er in de verdere marechaussee loopbaan de opleiding tot wachtmeester of
opperwachtmeester te volgen.


WillemIII kazerne te Apeldoorn jaren 50.
(foto oud-apeldoorn.nl)

De ingang van de Koning Willem III kazerne.
De bakermat van het Wapen.

Wervingsadvertenties

 

 

Opl.1924 v.Haeften
Opl.1937 v.Haeften
Opl.1946 Elswoud
Opl.1946 Tungelroy
Opl.1947 Zuidlaren

Opl.1947
Nieuwersluis
Opl.1948 Willem III
Opleiding 1949
Opleiding 1949 klas 5
Opleiding 1952 1953
Opleiding 1952 klas 3
Opleiding 1952-8
Opleiding 1953 klas B

Opleiding 1954 klas A
Opleiding 1954 klas C
Opleiding 1954 klas M
Opleiding 1954 klas L
Opleiding 1955 klas C
Opleiding 1955 klas O
Opleiding 1955 klas Q
Opleiding
1956 klas Y
Opleiding 1956 klas  Z
Opleiding
1957 klas 9
Opleiding 1957 klas K
Opleiding 1957 klas p
Opleiding 1957 klas 1
Lichting 58-3
Lichting 58-7
Lichting 58-10
Lichting 59-1
Lichting 59-6
Lichting 60-1
Lichting 60-2

Lichting 60-3
Lichting 60-4
Lichting 60-5
Lichting 61-2
Lichting 61-6
Lichting 62-6
Lichting 63-1
Lichting 63-2

Lichting 63-3
Lichting 63-4
Lichting 64-1
Lichting 64-4

Lichting 65-4
Lichting 65-5
Lichting 65-6
Lichting 66-1
Lichting 66-2
Lichting 67-3
Lichting 67-4
Lichting 67-5
Lichting 68-5

Lichting 68-6
Lichting 69-2
Lichting 69-3

Lichting 70-1
Lichting 70-2
Lichting 70-3
Lichting 70-4
Lichting 70-5
Lichting 71-1
Lichting 71-2
Lichting 71-4
Lichting 71-5
Lichting 72-2
Lichting 72-3
Lichting 72-4
Lichting 72-6
Lichting 73-1
Lichting 73-2
Lichting 73-5
Lichting 74-1
Lichting 74-2
Lichting 74-3
Lichting 74-4
Lichting 74-5
Lichting 75-1
Lichting 75-2
Lichting 75-3
Lichting 75-5
Lichting 76-1
Lichting 76-6
Lichting 77-1
Lichting 77-2
Lichting 77-4
Lichting 77-5
Lichting 77-6
Lichting 78-1
Lichting 78-5
Lichting 79-3
Lichting 79-4
Lichting 79-5
Lichting 80-2
Lichting 80-4
Lichting 80-5
Lichting 81-3
Lichting 81-5
Lichting 82-1
Lichting 82-5
Lichting 83-1
Lichting 84-?

Lichting 84-1
Lichting 84-4
Lichting 83-2
Lichting 86-2Lichting ???

 

Hier is nog plaats voor Uw opleiding.

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.