Fotoalbum van Fer de Wit.

Oprichting Korps Grensbewaking door het Militaire Gezag.
1944-45 .Het opperbevel drong er bij de regering op aan om, zodra de geallieerde troepen de Nederlandse grens zouden hebben overschreden, deze door Nederlandse onderdelen te doen bewaken.
 De dienst der grensbewaking werd ingesteld bij verordening van de Chef van het Militaire Gezag op 12 september 1944 nr.26 en had tot taak:
1. het weren van personen op wier verblijf in Nederland geen prijs werd gesteld;
2. te beletten dat personen wier behoud in Nederland door de regering prijs werd gesteld, het land zouden verlaten;
3.het in bewaring stellen van politiek onbetrouwbare Nederlanders die in het buitenland verbleven en Nederland wilde binnenkomen. Op de eerste plaats zou de oost-grens worden afgesloten.
Toen Zuid-Limburg bevrijd was gingen de aangewezen commandanten daarheen en zochten het nodige personeel om een compagnie op te richten. De gegadigden gingen een verbintenis aan van één jaar. Het waren jonge mannen uit die streek die hun eerste oefentijd als dienstplichtige hadden vervuld.
(bron: Boekwerk geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee)

 


Ordedienst Rimburg.

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.