Sporen van Antonius van Aerle

 

 

                               Antonius van Aerle
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonius van Aerle geboren te Mierlo-Hout, afkomstig van het 2e Regiment Huzaren wordt ingedeeld op 18 oktober 1907 bij de 2e Divisie van het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Op 4 oktober 1911 overkomt hem een ernstig dienstongeval toen hij tezamen met de brigadier Lameij twee dronken Duitsers wilde aanhouden. Dit had een vechtpartij tot het gevolg waar bij Antonius later vanwege zijn verwondingen het Wapen moest verlaten en eervol is ontslagen. Van deze gebeurtenis is een ingezonden stuk bewaart gebleven uit het Limburgs Dagblad onder "Schetsjes uit het marechaussee-leven. Verder is bewaart gebleven een brief van brigadier Lameij gericht aan zijn verloofde toen Antonius in het ziekenhuis verbleef. Ook zijn zakboekje is bewaart gebleven. Na zijn ontslag is Antonius overgegaan naar de Rijksveldwacht en later naar het Korps Rijkspolitie alwaar hij op 1 augustus 1946 als opperwachtmeester met pensioen is gegaan. Hij overleed te Jabeek (L) op 12 mei 1956.